E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założyć konto

42 719 64 60

ul. Wojska Polskiego 32/34, Głowno

USŁUGI IZBY PRZYJĘĆ

  Nazwa usługi Cena jednostkowa (zł)
USŁUGI IZBY PRZYJĘĆ
1. porada lekarska (internistyczna, chirurgiczna, pediatryczna, ginekologiczna) 40,00
2. iniekcja (bez leku)  
domięśniowa 15,00
dożylna 25,00
podskórna 15,00
3. pobranie krwi do badań biochemicznych – za każdą próbkę + koszt badania 7,00
4. badanie poziomu cukru glukometrem 5,00
5. założenie venflonu 5,00
6. podłączenie kroplówki (samo podłączenie bez płynu) 20,00
7. pomiar ciśnienia tętniczego 3,00
8. założenie unieruchomienia gipsowego   
mały 25,00
duży 35,00
9. założenie long ety gipsowej 25,00
10. założenie okładu 5,00
11. tamponada jamy nosowej 20,00
12. cewnikowanie pęcherza moczowego 35,00
13. punkcja 70,00
14. założenie sondy do żołądka 70,00
15. badanie per rectum 10,00
16. założenie czepca p/wszawiczego 25,00
17. toaleta całego ciała 30,00
18. toaleta częściowa 20,00
19. szycie ran powierzchownych małych 30,00
20. szycie ran powierzchownych dużych 60,00
21. szycie ran głębokich małych 40,00
22. szycie ran głębokich dużych 60,00
23. badanie EKG  
bez opisu 11,00
z opisem 25,00
24. badanie ginekologiczne 30,00

miejsce uiszczania opłaty: Izba Przyjęć

Skip to content