E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założyć konto

42 719 64 60

ul. Wojska Polskiego 32/34, Głowno

Jakie badania za darmo na NFZ? Gdzie można je wykonać?

Jakie badania za darmo na NFZ? Gdzie można je wykonać?

Jeśli jest potrzeba wykonania badań diagnostycznych w kierunku danej jednostki chorobowej to można wykonać je w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Czemu jest tyle niejasności w tym zakresie? Oczywiście  chodzi o.. Pieniądze

Zacznijmy od podstaw. Jeśli leczymy się tylko u lekarza rodzinnego to on na swoje potrzeby diagnostyczne wykonuje szereg badań (lista wszystkich możliwych badań na dole strony). Oczywiście pamiętajmy, że nie oznacza to, iż zgłosimy się do swojego lekarza ze spisem badań jakie chcielibyśmy sobie wykonać. NIE, zgłaszajcie się z problemem zdrowotnym. To lekarz decyduje jakie badania wykona aby zdiagnozować jednostkę chorobową i podjąć jak najlepsze leczenie. Dodatkowo lekarz musi wypełnić dokumentację medyczną, w której ma obowiązek napisać rozpoznanie i uzasadnić wykonanie badań. Jeśli leczymy się w poradni specjalistycznej na NZF to badania wykonujmy u specjalisty tzn. jeśli leczymy się w poradni endokrynologicznej to kontrole badania TSH wykonuje endokrynolog. Jeśli zaś leczymy się w poradni specjalistycznej prywatnie to wszystkie badania jesteśmy zmuszeni wykonać prywatnie. Lekarz w poradni specjalistycznej nie może wysłać Was do lekarza rodzinnego celem wykonania badań, gdyż jest to jego obowiązek. Kolejną kwestią jest szpital. Jeśli macie umówiony termin zabiegu to szpital powinien wydać skierowanie na wszystkie potrzebne badania i konsultacje, wskazując miejsce gdzie mają one być wykonane. Żaden szpital, który przyjmuje pacjentów w ramach NFZ nie może nakazać wykonywania badań prywatnie ani w gabinecie lekarza rodzinnego. Niestety czasem tak bywa…

Podsumowując jeśli się leczycie w placówce, która ma kontrakt z NFZ, to ta placówka musi skierować Was na badania kontrolne czy diagnostyczne. Jeśli leczycie się prywatnie musicie płacić za badania z własnej kieszeni i żaden lekarz na NFZ nie powinien ich przepisać.

Podobna sytuacja jest w przypadku Zwolnień L4. Jeśli leczy nas lekarz w Nocnej Pomocy Lekarskiej lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to właśnie on ma obowiązek wystawić zwolnienie. Chyba, że w opinii lekarza pacjentowi nie należy się zwolnienie.

Lista badań, które może wykonać lekarz rodzinny w ramach wizyty w POZ.

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na:

 • na leczenie szpitalne
 • na leczenie uzdrowiskowe,
 • na rehabilitację leczniczą,
 • opiekę długoterminową
Skip to content