E-Deklaracja Kliknij i zobacz jak założyć konto

42 719 64 60

ul. Wojska Polskiego 32/34, Głowno

Chirurgia ręki

Chirurgia ręki

Chirurgia ręki jest nieco wyodrębnioną dziedziną na pograniczu ortopedii, chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną ręki. Oferujemy pełny zakres operacji w obrębie nadgarstka i ręki oraz całej kończyny górnej u dorosłych. Stosujemy pełną gamę najnowszych implantów ortopedycznych renomowanych firm. W celu ustalenia przebiegu leczenia oraz kwalifikacji do leczenia operacyjnego prowadzimy → Poradnię Chirurgii Ręki. Istnieje możliwość kierowania pacjenta na specjalistyczną rehabilitację pooperacyjną.

—————————————————————————————————————————————————————–

Lekarze wykonujący zabiegi chirurgii ręki:

  • dr n. med. Jarosław Strychar
  • dr Olaf Szuba

—————————————————————————————————————————————————————–

Wykaz zabiegów:

Zespół „cieśni” nadgarstka – metoda otwarta, małoinwazyjna

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest schorzeniem, wywołanym mechanicznym uciskiem na nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka. Objawami choroby są bóle nocne ręki oraz zaburzenie czucia palców I-IV chorej ręki. Jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne, które polega na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka i uwolnieniu nerwu pośrodkowego. W większości przypadków operacja wykonuje się metodą otwartą małoinwazyjną w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

Zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona – metoda otwarta, małoinwazyjna

Pierwszym niepokojącym objawem uszkodzenia nerwu łokciowego jest zaburzenie czucia palców IV-V dotkniętej chorobą ręki, a następnie zaniki mięśni kończyny górnej. Ucisk nerwu łokciowego najczęściej powstaje w okolicy stawu łokciowego (zespół rowka nerwu łokciowego) lub, rzadziej, na poziomie nadgarstka (zespół kanału Guyona). W przypadku braku poprawy po rehabilitacji wskazane leczenie operacyjne metodą otwartą małoinwazyjną w znieczuleniu ogólnym.

Wycięcie guzów w obrębie nadgarstka i ręki z badaniem hist.-pat.

Wycięcie drobnych guzów tkanek miękkich (włókniaki, tłuszczaki, naczyniaki etc.) w obrębie kończyny górnej najczęściej wykonujemy w znieczuleniu miejscowym z wysłaniem materiału na badanie hist.-pat.

Strzelający palec

Strzelający (zatrzaskujący) palec jest objawem choroby przewlekłego zapalenia pochewek ścięgien zginaczy ręki, które stopniowo doprowadza do bolesnego przeskakiwania palców podczas zgięcia lub wyprostu. W zaawansowanych przypadkach możliwe jest powstanie utrwalonego przykurczu zgięciowego w stawach międzypaliczkowych lub uszkodzenie ścięgien zginaczy. Leczenie operacyjne przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym.

Choroba DeQuervaina, inne zespoły uciskowe ścięgien ręki

Objawem choroby DeQuervaina jest ból w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. W zaawansowanych przypadkach często stwierdza się osłabienie wyprostu kciuka. Leczenie operacyjne polega na uwolnieniu I ew. rekonstrukcji uwięźniętych ścięgien. Operacja przeprowadza się metodą otwartą małoinwazyjną w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

Ganglion (palców, śródręcza, nadgarstka)

Ganglionem nazywamy podskórną torbiel galaretowatą powstającą na skutek urazów, przeciążenia lub zwyrodnienia ręki. Leczenie zachowawcze małoskuteczne. Operacja polega na usunięciu torbieli z jednoczesną plastyką torebki stawowej. Operacja przeprowadza się metodą otwartą małoinwazyjną w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

Przykurcz Dupuytrena

Chorobą Dupuytrena nazywamy przykurcz palców powstający na skutek zgrubienia tkanki podskórnej po stronie dłoniowej ręki. Jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne. U osób starszych, obciążonych internistycznie stosujemy uwolnienie przykurczu metodą małoinwazyjną w znieczuleniu miejscowym. Osoby czynne zawodowo, uprawiające sporty są operowane metodą otwartą, z całkowitym wycięciem patologicznej tkanki I plastyką skóry w znieczuleniu ogólnym.

Choroba zwyrodnieniowa stawu śródręczno-nadgarstkowego pierwszego (artroza TMC), inne choroby zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka i ręki

Choroby zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka I ręki powstają najczęściej na skutek starzenia się organizmu lub zmian pourazowych. Objawami zwyrodnienia (artrozy) stawów ręki są dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości stawów, które doprowadzają do zaburzenia funkcji ręki. W przypadku braku poprawy po rehabilitacji wskazane jest leczenie operacyjne, które polega na plastykach stawów, usztywnieniach, odnerwieniach I innych operacjach rekonstrukcyjnych w znieczuleniu ogólnym.

Skip to content