Odwiedziny w szpitalu Grupa Zdrowie to ważny moment dla pacjentów, pozwalający na kontakt ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi. Szpital Grupa Zdrowie ceni sobie przyjazną atmosferę i komfort pacjentów, dlatego zwraca uwagę na potrzebę ograniczenia odwiedzin w godzinach od 14 do 18, z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji oraz wcześniejszego ustalenia z ordynatorem szpitala.

Ograniczenie odwiedzin ma na celu zapewnienie spokoju pacjentom i zminimalizowanie zakłóceń w procesie leczenia. Pacjenci potrzebują spokoju i spokoju umysłu, aby skutecznie walczyć z chorobą i powrócić do zdrowia. W związku z tym, prosimy o zrozumienie i przestrzeganie zasad ograniczenia odwiedzin.

W przypadku wyjątkowych sytuacji, takich jak śmierć bliskiej osoby lub nagła hospitalizacja, istnieje możliwość odwiedzin po wcześniejszym uzgodnieniu z ordynatorem szpitala. Szpital Grupa Zdrowie stara się w miarę możliwości sprostać potrzebom pacjentów i ich rodzin, zapewniając odpowiednią opiekę i wsparcie.

W przypadku pytań dotyczących odwiedzin prosimy o kontakt z personelem szpitalnym lub o zapoznanie się z regulaminem szpitala Grupa Zdrowie. Dziękujemy za zrozumienie i zaangażowanie w proces leczenia pacjentów.

Mateusz Chmieliński
Dyrektor Medyczny