Badania kardiologiczne to jedne z najważniejszych badań organizmu ludzkiego, ponieważ w ich przebiegu ocenie podlega mięsień sercowy oraz tętnice wieńcowe, a więc struktury anatomiczne, które są niezbędne do życia człowieka. Badanie serca istotne jest przede wszystkim u osób starszych, w wieku powyżej 50. roku życia. Prawdopodobieństwo ujawnienia się choroby serca jest wtedy dużo większe. Badanie kardiologiczne umożliwia ocenę budowy anatomicznej serca i wszystkich struktur z nim związanych. Diagnozowane są nieprawidłowości w pracy serca, wykrywane wady czy nowotwór mięśnia sercowego. Skuteczność leków antyarytmicznych jest także oceniania podczas wykonywanego badania na sercu.

 

W naszym szpitalu możesz wykonać badania EKG, holterowskie, echo serca a także próbę wysiłkową na nowym nowoczesnym urządzeniu z bieżnią.

 

Badania kardiologiczne wykonywane są na podstawie stosownego skierowania w ramach kontraktu z NFZ dzięki czemu pacjenci ubezpieczeni mogą zdiagnozować się w ramach obowiązkowej składki zdrowotnej. Oferujemy także możliwość skorzystania z naszych usług za odpłatnością poza systemem powszechnego ubezpieczenia.