Badania diagnostyczne to po szczegółowym wywiadzie lekarskim, najszybsze i najlepsze narzędzie w rozpoznaniu większości schorzeń i oceny stanu zdrowia. Badania te dzielą się na kilka kategorii, do których zalicza się: badania laboratoryjne , badania obrazowe jak ulrasonografia i rentgenogdiagnostyka oraz badania endoskopowe.

 

Na terenie szpitala mieści się laboratorium diagnostyczne, które świadczy swoje usługi w szerokim zakresie. Tam też oddają materiał do analizy pacjenci, którym zostaną zlecone badania w trakcie porad w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej czy Przychodni POZ.

 

Szpital prowadzi własne pracownie:

  • Pracownia badań kardiologicznych,
  • Pracownia USG,
  • Pracownia RTG,
  • Pracownia endoskopii,
  • Pracownia TK