Pacjenci o szczególnych potrzebach mają możliwość wykorzystywania pełnego potencjału Szpitala w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Dzięki wdrożonemu i zrealizowanemu projektowi Dostępność PLUS dla Szpitali, realizowanych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia, placówka pozyskała m.in.
- dwie windy do komunikacji na różnych poziomach, umożliwiające poruszanie osobom o szczególnych potrzebach

-nowe pomieszczenia dostosowane dla wszystkich osób

-poszerzyła możliwości alternatywnej komunikacji (m.in. poprzez alternatywne formy komunikacji czy też poprzez teleporady, videorozmowy, czy systemy wspomagające komunikację np. system Mówik, pętle indukcyjne etc.)