Znieczulenie ma na celu zapewnienie pacjentowi komfortu w czasie operacji. Wykonywane jest przez zespół składający się z lekarza – specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Zespół ten współpracuje ze wszystkimi włączonymi w przebieg leczenia operacyjnego.

 

Znieczulenie ogólne

Polega na wprowadzeniu pacjenta w stan podobny do głębokiego snu. Świadomość zostaje wyłączona, nie odczuwa się bólu ani nic się nie słyszy. Znieczulony oddycha przy pomocy respiratora mieszaniną tlenu i gazów anestetycznych (usypiających). Przez cały czas jest pod opieką lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, którzy kontrolują funkcje życiowe pacjenta (czynność serca, ciśnienie tętnicze, oddech, stopień natlenienia krwi). Po zabiegu pacjent przewożony do Sali wybudzeń, gdzie przebywa do pełnego odzyskania świadomości (ok.3-4 godz.), następnie przewożony jest do oddziału.

 

Do znieczulenia ogólnego należy się przygotować:

  • trzeba być na czczo tzn. bez jedzenia i picia
  • osoby palące powinny powstrzymać się od palenia przed zabiegiem
  • w przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych przeciwcukrzycowych ( po konsultacji z lekarzem)
  • w przypadku chorób serca i nadciśnienia tętniczego należy przyjąć poranną dawkę leków
  • w przypadku stosowania leków obniżających krzepliwość krwi (np. aspiryna, acard) na 7 dni przed zabiegiem należy przerwać ich przyjmowanie, po konsultacji z lekarzem prowadzącym

Do zabiegu trzeba być bez makijażu z nieumalowanymi paznokciami u rąk i u nóg. Nie wolno mieć na sobie biżuterii i innych metalowych przedmiotów. Trzeba wyjąć protezy zębowe.

 

Znieczulenie przewodowe

Znieczulenie przewodowe podpajeczynówkowe lub zewnątrzoponowe obejmie tylko partie ciała zlokalizowane poniżej końca mostka. Polega ono na podaniu leku miejscowo znieczulającego przez igłę wprowadzoną pomiędzy kręgami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy, gdzie znajdują się nerwy rdzeniowe. Lek podawany jest jednorazowo przez cienką igłę a efekt w postaci całkowitego zniesienia czucia i całkowitego lub częściowego zniesienia ruchów pojawia się w ciągu od kilku do kilkunastu minut. Podanie jednorazowej dawki leku zapewnia znieczulenie przez okres około 2-4 godzin. Po tym czasie zaczyna powracać czucie, w następnej kolejności stopniowo sprawność ruchowa.

 

W czasie znieczulenia regionalnego pacjent z reguły jest przytomny jednak istnieje możliwość podawania dożylnie leków uspokajających lub nasennych. Znieczulenie regionalne w okolicy kręgosłupa jest mniej obciążające dla pacjenta niż znieczulenie ogólne a stosowane jest m.in. przy cięciu cesarskim, operacjach ortopedycznych i chirurgicznych w zakresie kończyn dolnych, operacjach przepuklin pachwinowych, niektórych zabiegach urologicznych i ginekologicznych.

 

Przez cały okres znieczulenia pacjent pozostaje pod opieką zespołu anestezjologicznego, który kontroluje jego funkcje życiowe (czynność serca, ciśnienie tętnicze, oddech, stopień natlenienia krwi).

Po zabiegu pacjent jest przewożony do sali obserwacyjnej, w której przebywa do czasu powrotu czucia i ruchomości kończyn, następnie przewożony jest do oddziału.