Zgłaszając się do porodu, kobieta wypełnia „plan porodu”, który następnie jest omawiany z położną. Daje to możliwość poznania preferencji, jakie mają przyszli rodzice. Podczas pierwszego okresu porodu położne proponują korzystanie z piłki, ruchu lub immersji wodnej. Jeśli podczas porodu nie pomagają naturalne metody łagodzenia bólu, proponujemy znieczulenie zewnątrzoponowe. Drugi okres porodu można odbyć w dogodnej dla siebie pozycji, którą pomaga wybrać położna asystująca przy porodzie. Stosując się do standardów, nie nacinamy rutynowo krocza, a noworodek może przebywać po urodzeniu 2 godziny na brzuchu mamy w kontakcie skóra do skóry.

Znieczulenie do porodu jest to forma łagodzenia bólu w sytuacji gdy zawiodą naturalne metody. W naszym oddziale można skorzystać bezpłatnie ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest podawane przez lekarza anestezjologa i ma za zadanie znieść uczucie bólu przy jednoczesnym zachowaniu możliwości poruszania się w czasie porodu. Pozwala to kobiecie łagodnie przejść przez pierwszy okres porodu.

W oddziale przy sali porodowej znajduje się sala do cięć cesarskich, co umożliwia szybkie i bezpieczne przeprowadzenie porodu przez cięcie.

W oddziale położniczym stosujemy system „rooming in”, co daje możliwość przebywania matce z noworodkiem przez cały okres pobytu w szpitalu. Jeśli kobieta ma życzenie, żeby po porodzie mogła zostać z nią osoba towarzysząca, to jest to możliwe, wykupując sobie pobyt w sali o podwyższonym standardzie.