1. PRZEMYŚL WCZEŚNIEJ problemy zdrowotne, które chcesz omówić

2. ZADBAJ by w Twoim zasięgu były dostępne:

A. opakowania leków, które stosujesz

B. karty informacyjne z dotychczasowego leczenia, np. szpitalnego

C. wyniki pomiarów wykonywanych w domu, np. ciśnienie, glukoza

D. dowód osobisty

E. kartka i długopis

3. BĄDŹ CIERPLIWY w oczekiwaniu na teleporadę

4. ODBIERZ OSOBIŚCIE telefon od lekarza

5. UPRZEDŹ LEKARZA o kłopotach ze słuchem

6. PROWADŹ ROZMOWĘ w miejscu umożliwiającym wzajemne, dobre słyszenie się 

7. PRZEKAZUJ krótkie i konkretne informacje