Program „Dostępność Plus dla zdrowia” stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli.

 

Program Dostępność Plus dla zdrowia realizujemy w naszych placówkach:

 

SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O.

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o., który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 960 356,94 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 308 168,12 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 1 652 188,82 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.

 

POZ SZPITAL GŁOWNO GRUPA ZDROWIE SP. Z O.O.

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o., który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 356 640,59 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 56 063,91 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 300 576,68 PLN, co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
 • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
 • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
 • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
 • łatwiej komunikować się z personelem.